PROGRAMMA WOENSDAG 21 MAART

woensdag2016

Hier kunt u een pdf met het programma van de woensdag downloaden.

CURSUSSEN WOENSDAG 21 MAART

Basiscursus gezichtsveldonderzoek: 2 blokken

09.30 – 11.30 uur, cursuszaal 1

Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet moeilijk, maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een gezichtsveld systematisch te beoordelen.
De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen.
Welke test kies je?
Is het onderzoek betrouwbaar?
Wat zijn veelvoorkomende artefacten en hoe herken je die?
Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai?
Wat betekenen de global indices?
Hoe onderscheid je een normaal van een afwijkend veld?
Welke afwijkingen passen bij glaucoom?
En welke bij andere pathologie?
Na de voordracht volgt individueel oefenen met gezichtsvelden die aan het einde zullen worden besproken.

Docenten: R.P.H.M. Müskens, N.M. Jansonius

 

De oogarts en het rijbewijs

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 2

De oogarts heeft een belangrijke taak in de patiëntenvoorlichting over het autorijden. Voor slechtziende mensen bestaan er in Nederland sinds een paar jaar unieke mogelijkheden om het rijbewijs veilig en verantwoord te behouden of te behalen. Een gezichtsscherpte van minder dan 0,5 of binoculaire gezichtsvelduitval hoeft inmiddels dus lang niet altijd meer te betekenen dat uw patiënt het autorijden op moet geven. Deze cursus biedt u een compleet overzicht van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en mogelijkheden t.a.v. hulpmiddelen en  trainingen voor zowel snelverkeer als langzaam gemotoriseerd verkeer. 
Programma: 
[1] Marianne Tan (CBR): wet/regelgeving en rijbewijskeuring; 
[2] Wim van Damme (Visio): Compenseren van visuele beperkingen in gezichtsscherpte en gezichtsveld in het verkeer.
[3] Gera de Haan (neuropsycholoog): Visuele beperkingen en co-morbiditeit;
[4] Bart Melis-Dankers (Visio): Verwijsmogelijkheden

Docenten: B Melis-Dankers,W. van Damme, M. Tan, G. de Haan

 

BBC basiscursus DBC/DOT en aanspraakbeperking

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 6

U krijgt uitleg over de basis van het DBC systeem. Wat is een DBC, welke registratieregels en afsluitregels gelden er? Ook wordt uitgelegd hoe de aanspraakbeperking op basisverzekerde zorg geregeld is. Wanneer moet vooraf een machtiging worden aangevraagd en wanneer niet?
Voor oogartsen en andere geïnteresseerden met beperkte kennis van het DBC systeem en aanspraakbeperking, of weer eens opgefrist willen worden.

Docent: C. Moerland

 

Behandeling van hinderlijke glasvochttroebelingen

11.00 – 12.00 uur, cursuszaal 2

Klachten van floaters komen veel voor in de oogheelkundige praktijk. Meestal is er geen behandeling nodig. In sommige gevallen blijven de klachten echter dermate hinderlijk dat een behandeling gewenst is. De behandelopties zijn een vitrectomie of een floaterlaser behandeling. Het is voor de algemeen oogarts vaak lastig in te schatten welke behandeling het meest geschikt is voor hun patiënt.De cursus wordt verzorgd door zowel netvlieschirurgen als laserspecialisten. Beide behandelmethodes worden uitgebreid besproken. Indicaties, resultaten en risico’s van zowel vitrectomie als floaterlaser komen aan de orde.

Docenten: S.J.F. Gerbrandy, K. Brasse, P. van Etten, V.P.T. Hoppenreijs, C. van der Windt

 

Follow- up glaucoompatiënten: 2 blokken

14.40 – 16.40 uur, cursuszaal 1

De follow-up van glaucoompatienten lijkt een complex en onoverzichtelijk gebeuren, onder andere door de vele ontwikkelingen die er zijn op het gebied van imaging en perimetrie. Met een paar eenvoudige basisregels kan de zorg voor glaucoompatienten echter zowel goed als effcient georganiseerd worden.

De cursus bestaat uit een voordracht waarin praktische regels voor glaucoomzorg worden gegeven gevolgd door het individueel oefenen m.b.v. casuistiek waarbij de kern wordt gevormd door de belangrijkste diagnostische test, het gezichtsveldonderzoek. Vier fases in de zorg worden onderscheiden:
(1) het stellen van de diagnose,
(2) het vaststellen van een streefdruk, het instellen op therapie en het opbouwen van een perimetrische baseline,
(3) progressiedetectie in de eerste vijf jaar van de follow-up en
(4) progressiedetectie na vijf jaar follow-up. In die laatste fase speelt de interactie tussen stadium, snelheid van achteruitgang en levensverwachting een centrale rol.

Docenten: N.M. Jansonius, R.P.H.M. Muskens

 

Casuistiek van myopie en retinale dystrofieen

14.40 – 15.40 uur, cursuszaal 2


In deze cursus gaat het vooral om de casuistiek. Het algemene deel wordt in een sessie behandeld in de Springerzaal (zaal 2 16.20).

Docent: C.B. Hoyng, C.C.W. Klaver

 

Gonioscopie

14.40 – 15.20 uur, cursuszaal 6

De volgende elementen komen aan bod: welke lens gebruik je en waarom, hoe is de kamerhoek opgebouwd (welke structuren zie je), hoe voer je het onderzoek uit (systematische benadering, waar let je op), hoe beschrijf je de bevindingen (welke classifcatie gebruik je en waarom) en welke conclusies verbind je hieraan. Daarna zal aan de deelnemers worden gevraagd om getoonde normale en pathologische kamerhoekvarianten te beschrijven.

Docent: L.J. van Rijn

 

Corneatopografie (2 blokken)

16.00 – 18.00 uur, cursuszaal 2

Keratoconus is een belangrijke contra-indicatie voor refractieve laser behandeling maar ook voor torische en multifocale kunstlens implantatie. Daarmee is zorgvuldige interpretatie van cornea topografie relevant voor veel oogartsen. Er zijn verschillende cornea topografen op de markt, de cursus is toegespitst op de Pentacam.
De cursus bestaat uit een deel theorie en achtergronden, een deel patroonherkenning specifiek gericht op keratoconus met veel voorbeelden, en eindigt met een interactieve quiz waarbij allerlei cornea aandoeningen aan de orde komen. Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te beoordelen. De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of regeltjes die je snel weer vergeet.

Docenten: R. Stoutenbeek, R.J.H. Wijdh

 

BBC gevorderden: DBC/DOT en anderhalvelijnszorg

16.00 – 17.00 uur, cursuszaal 6

Na een kort overzicht van de wijzigingen DBC/DOT 2018 wordt uitgebreid de tijd genomen voor substitutie en taakherschikking. Centraal staat daarbij de nieuwe NOG handreiking anderhalvelijns oogzorg (zie BBC deel NOG website voor de handreiking). Bespreekpunten zijn onder andere de randvoorwaarden bij triage door optometristen en financieringsmogelijkheden.
Voor oogartsen en andere geïnteresseerden.

Docenten: I. Gan, C. Moerland

 

Diagnostiek en revalidatie van visuele stoornissen bij neuro degeneratieve aandoeningen

17.00 – 18.00 uur, cursuszaal 1


Ziet u in uw praktijk ook visuele klachten bij mensen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals de Ziekte van Parkinson, MS of Alzheimer?
De visuele problemen in deze patiëntengroepen blijven nog te vaak onderbelicht. Dat is opvallend aangezien visuele problemen een grote invloed hebben op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie. Naar schatting komen visuele problemen voor bij ongeveer een op de drie patiënten met MS en bij drie op de vier patiënten met Parkinson. 
Aan de hand van deze cursus willen we u inzicht geven in de visuele problemen van deze patiëntengroep (door A.W.F. Rutgers, neuroloog) en de ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek van dergelijke visuele problemen.  
Er is ruimte voor inbreng van casuïstiek.  

Docenten: A.C.L. Vrijling, G.A. de Haan, A.W.F. Rutgers, F.E. van der Feen en I. van der Lijn

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag