PROGRAMMA WOENSDAG 29 MAART

woensdag2016

Hier kunt u een pdf met het programma van de woensdag downloaden.

CURSUSSEN WOENSDAG 29 MAART

Basiscursus gezichtsveldonderzoek: 2 blokken

10.00 – 12.00 uur, zaal 0.8

Het beoordelen van de resultaten van statische perimetrie is niet moeilijk, maar voor een goede beoordeling is een systematische aanpak vereist. Aan het einde van de cursus is de cursist in staat een gezichtsveld systematisch te beoordelen.
De cursus bestaat uit een voordracht waarin alle facetten die nodig zijn om een gezichtsveld te beoordelen aan bod komen. Welke test kies je?
Is het onderzoek betrouwbaar?
Wat zijn veelvoorkomende artefacten en hoe herken je die?
Wat zeggen de verschillende plaatjes op de uitdraai?
Wat betekenen de global indices?
Hoe onderscheid je een normaal van een afwijkend veld?
Welke afwijkingen passen bij glaucoom?
En welke bij andere pathologie?
Na de voordracht volgt individueel oefenen met gezichtsvelden die aan het einde zullen worden besproken.

Docenten: R.P.H.M. Müskens, N.M. Jansonius

 

Strabismus, resultaatverwerking, kwaliteit van leven en casuïstiek

10.00 – 11.00 uur, zaal 0.9

In 2017 wordt de vernieuwde database van strabismus operaties gelanceerd. De huidige database biedt beperkte mogelijkheden in registratie van strabismus operaties. Inmiddels zijn uitgebreide aanpassingen gemaakt, welke mogelijkheid tot invoeren van alle soorten strabismus operaties bieden. Het aantal in te voeren parameters kan worden ingesteld (eenvoudig tot zeer uitgebreid). Na analyse kunnen per type operatie de resultaten van de operateur worden geëvalueerd, echter ook anoniem nationaal worden vergeleken. De presentator navigeert met u door de database, diverse toepassingen worden belicht. De laatste jaren gaat in de literatuur toenemend aandacht naar de kwaliteit van leven rond strabismus operaties. Scheelzien kan een invaliderend effect hebben op het zelfvertrouwen en daarbij de kwaliteit van leven. Operatie kan zowel functioneel als cosmetisch een sterke verbetering leveren, echter niet alle patiënten ervaren vooruitgang in hun zelfbeeld. Deze presentatie biedt een overzicht van ontwikkelingen van onderzoek op de kwaliteit van leven bij volwassenen en kinderen voor en na operaties voor scheelzien. Discussie over casuistiek blijft een belangrijk punt van aandacht. Enkele casus met plan van aanpak en uitkomst van de operatie worden besproken, gevolgd door discussie met publiek.

Docenten:
C.A.M. Bennebroek, L.J. van Rijn

 


BBC basiscursus DBC/DOT

10.15 – 11.15 uur, zaal 0.1

Er is een aantal aanpassingen in DBC/DOT 2017 waaronder add-on dure geneesmiddelen die we benoemen en we laten u zien wat er in de pen zit voor de toekomst. Daarnaast gaan we het hebben over substitutie van de tweede naar de eerste lijn en taakherschikking binnen de tweede lijn, dit alles in een interactieve setting.

 

Follow-up van glaucoom patiënten

14.00 – 16.00 uur, zaal 0.8

De follow-up van glaucoompatiënten lijkt een complex en onoverzichtelijk gebeuren, onder andere door de vele ontwikkelingen die er zijn op het gebied van imaging en perimetrie. Met een paar eenvoudige basisregels kan de zorg van glaucoompatiënten echter zowel goed als efficiënt georganiseerd worden. De cursus bestaat uit een voordracht waarin praktische regels voor glaucoomzorg worden gegeven gevolgd door het individueel oefenen met behulp van casuïstiek waarbij de kern wordt gevormd door de belangrijkste diagnostische test, het gezichtsveldonderzoek.

Vier fases in de zorg worden onderscheiden:
  1. het stellen van de diagnose
  2. het vaststellen van een streefdruk, het instellen op therapie en het opbouwen van een perimetrische baseline
  3. progressiedetectie in de eerste vijf jaar van de follow-up
  4. progressiedetectie na vijf jaar follow-up

In die laatste fase speelt de interactie tussen stadium, snelheid van achteruitgang en levensverwachting een centrale rol.
Docenten: R.P.H.M. Müskens, N.M. Jansonius

 

Tumours in and around the globe

14.00 – 15.00 uur, zaal 0.9

Deze cursus is erop gericht om de oogarts op de hoogte te brengen van de diagnostiek en behandeling van tumoren in en rondom het oog. Tijdens de cursus worden aan de hand van klinische voorbeelden diagnostische en prognostische technieken zoals (fundus)fotografie, echografie, fluorescentie angiografie, 7 Tesla MRI scan en genetische analyse besproken. Naast de chirurgische behandelingen worden radiotherapeutische behandelingen zoals ruthenium en protonen bestraling besproken en nieuwe targetted therapies.
De behandeling van metastasen door middel van immunotherapie en targetted therapy wordt besproken evenals de percutane leverperfusie en RFT.

Docenten: G.P.M. Luyten, M. Marinkovic, S.W. Genders, H.W. Kapiteijn, N.C. Naus, E. Kilic, F.P. Peters

 

DMEK

15.15 – 16.15 uur, zaal 0.9

The purpose of this course is to provide all necessary information about DMEK, in order to allow all corneal surgeons to get started with this surgical procedure. Tips and tricks regarding the preparation of the graft for DMEK will be given as well as key steps to make this technique feasible for starting and experienced surgeons.

Summary of contents:
  1. Descemet membrane graft harvesting and preparation
  2. Standardized surgical technique and alternative unfolding techniques
  3. DMEK in challenging eyes
  4. Clinical outcomes (visual acuity, endothelial cell density) and most frequent complications

Docenten:L. Baydoun, J. Lie, E. Groeneveld, L. Ham, G.J. Melles

 

Behandeling van hinderlijke glasvochttroebelingen: floaterlaser of vitrectomie?

16.15 – 17.15 uur, zaal 0.8


Klachten van floaters komen veel voor in de oogheelkundige praktijk. Meestal is er geen behandeling nodig. In sommige gevallen blijven de klachten echter dermate hinderlijk dat een behandeling gewenst is. De behandelopties zijn een vitrectomie of een floaterlaser behandeling. Het is voor de algemeen oogarts vaak lastig in te schatten welke behandeling het meest geschikt is voor hun patiënt.De cursus wordt verzorgd door zowel netvlieschirurgen als laserspecialisten. Beide behandelmethodes worden uitgebreid besproken. Indicaties, resultaten en risico’s van zowel vitrectomie als floaterlaser komen aan de orde.

Docenten:
S.J.F. Gerbrandy, K. Brasse, P. van Etten, V.P.T. Hoppenreijs, C. van der Windt

 

OCT angiography: differences between devices available in the Netherlands

16.30 – 17.30 uur, zaal 0.9


OCT angiografie wordt steeds belangrijker bij het diagnosticeren en vervolgen van natte maculadegeneratie en andere vasculaire netvlies aandoeningen. Bij aanschaf van nieuwe OCT apparatuur kan tegenwoordig meestal ook een uitbreiding met OCT angiografie worden gedaan. Echter, de mogelijkheden van de OCT angiografie zijn afhankelijk van de producent van het apparaat, nogal verschillend. Deze cursus geeft inzicht in de technische verschillen van OCT angiografie apparatuur die in Nederland beschikbaar is voor klinisch gebruik. Na een algemene inleiding in de OCT angiografie door de cursusleider zullen zes deskundige sprekers de bijzondere gebruikskenmerken en klinische eigenschappen van zes verschillende OCT angiografie apparaten demonstreren.

Docent:
T. Theelen

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
 
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag