PROGRAMMA DONDERDAG 22 MAART

Hier kunt u een pdf met het programma van de donderdag downloaden.

CURSUSSEN DONDERDAG 22 MAART

Behandeling prematurenretinopathie (ROP)

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 1

Tijdens deze interactieve cursus zullen met behulp van casuïstiek en beeldmateriaal een aantal thema’s rond behandeling van ROP besproken worden. Als inleiding worden de resultaten van de nationale inventarisatie van ROP-behandeling van 2010-2016 gepresenteerd en zal ingegaan worden op screeningsfrequentie en behandelindicaties. Interventies door de neonatoloog kunnen invloed hebben op het beloop van ROP.
Soms kunnen in goed overleg tussen neonatoloog en oogarts interventies plaats vinden die leiden tot uitstel of voorkomen van behandeling. Thema’s die hierbij oa een rol spelen zijn zuurstofbeleid en Hb.
Een aantal collega’s is bereid gevonden plaats te nemen in een expertpanel om hun ervaring te delen over timing en uitvoering van behandeling.
U kunt tot 10 maart casuïstiek, liefst met beeldmateriaal, aanleveren via nedrop@lumc.nl.

Docenten: N. Schalij-Delfos, K. Trzcionkowska, F. Kerkhoff

 

Tumours in and around the globe

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 2


Dit jaar wordt de cursus anders aangepakt en zal er aan de hand van praktijkgevallen interactief worden ingegaan op de diagnostiek en behandeling van ooglid-, conjunctiva- en uvea-tumoren.
Aan het eind van deze cursus zult u in staat zijn een differentiaal diagnose op te stellen van de meest voorkomende tumoren in het rond het oog maar ook enkele bijzondere gevallen zullen u niet onthouden worden.

Docenten:J.C. Bleeker, G.P.M. Luyten, M. Marinkovic, N.C. Naus, E.Kilic, W.J. Japing

 

BBC gevorderden: DBC/DOT en anderhalvelijnszorg

09.30 – 10.30 uur, cursuszaal 6

Na een kort overzicht van de wijzigingen DBC/DOT 2018 wordt uitgebreid de tijd genomen voor substitutie en taakherschikking. Centraal staat daarbij de nieuwe NOG handreiking anderhalvelijns oogzorg (zie BBC deel NOG website voor de handreiking). Bespreekpunten zijn onder andere de randvoorwaarden bij triage door optometristen en financieringsmogelijkheden.
Voor oogartsen en andere geïnteresseerden.

Docenten: I. Gan, C. Moerland

 

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

15.20 - 16.20 uur, zaal 1

Elke oogarts wordt regelmatig geconfronteerd met een patient met oogklachten zonder dat daarvoor een organisch substraat kan worden gevonden. Vaak gaat het om onbegrepen visusdaling, gezichtsvelduitval of een combinatie van beide. Deze sensorische klachten worden ook aangeduid als functionele klachten.  Vele artsen beschouwen deze patiënten als ingewikkeld en lastig. De cursus zal aandacht geven aan diagnostische stappen die u kunt uitvoeren bij deze patiënten.
Welke onderzoeken helpen je verder, wanneer moet je stoppen?
Hoe leg je de patient de conclusies van je onderzoek uit en wat zijn daarna de mogelijkheden?

Docent: J.W.R. Pott

 

Premium intraocular lenses in cataract surgery: managing complicated cases (2 blokken)

15.20 - 17.20 uur, cursuszaal 2


Participants will gain an understanding of the main principles and possible pitfalls of using toric and multifocal intraocular lenses (IOLs) to treat astigmatism and presbyopia during cataract surgery. The workflow of premium IOLs, including preoperative examinations, surgical procedure, postoperative complications and causes of suboptimal outcomes will be discussed. 
During this course we will focuss on possible sources of residual astigmatism following toric IOL implantation, including IOL misalignment, errors in IOL calculations, unexpected amounts of surgically induced astigmatism and the influence of posterior corneal astigmatism. In addition, we will evaluate the use of high toric IOLs in complicated cases (eg. keratoconus). 
Finally, treatment strategies on managing suboptimal outcomes following premium IOLs will be discussed. This will be done based on a case-based approach. 

Docenten: R. Nuijts, N. Bauer, N. Visser, N. Reus, R. Lapid

 

Update AIOS: wat je nu moet weten over ziekenhuisfinanciering en als je straks als oogarts aan de slag gaat


15.20 - 16.20 uur, cursuszaal 6

Tijdens de presentatie krijg je een overzicht van de ziekenhuisfinanciering, verleden heden en toekomst. Ook wordt ingegaan op goodwill en MSB’s.
Voor AIOS, en daarnaast ook oogartsen die opgefrist willen worden over de ziekenhuisfinanciering en benieuwd zijn naar info over integrale bekostiging, goodwill en MSB.

Docenten: I. Gan, C. Moerland

 

sessie

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag