PROGRAMMA DONDERDAG 30 MAART

Hier kunt u een pdf met het programma van de donderdag downloaden.

donderdag
CURSUSSEN DONDERDAG 26 MAART

OCT bij neuro-ophthalmologiepatiënten

09.00 – 10.00 uur, zaal 0.8

De OCT is in de laatste jaren voor het onderzoek van neuro-ophthalmologische patiënten onmisbaar geworden. De cursus heeft als doel de algemene oogarts inzicht te geven in de mogelijkheden van dit apparaat voor het onderzoek van neuro-ophthalmologische patiënten. Welke neuro-ophthalmologische pathologie geeft afwijkingen, die met de OCT zijn waar te nemen, en wat is de waarde ervan in het differentiaal diagnostisch denken? In de inleiding wordt ingegaan op de dynamiek en lokalisatie van de veranderingen in de verschillende retina lagen bij nervus opticus pathologie. In het tweede deel van de cursus zal patiënten casuïstiek vertoond worden, die interactief met de cursisten zal worden besproken.

Docenten: N.J.C. Bauer, J.A.M. van Everdingen, J.W.R. Pott

 

Premium intraoculair lenses in cataract surgery: managing complicated cases

09.00 – 11.00 uur, zaal 0.9


Participants will gain an understanding of the main principles and possible pitfalls of using toric and multifocal intraocular lenses (IOLs) to treat astigmatism and presbyopia during cataract surgery. The workflow of premium IOLs, including preoperative examinations, surgical procedure, postoperative complications and causes of suboptimal outcomes will be discussed. During this course we will focus on possible sources of residual astigmatism following toric IOL implantation, including IOL misalignment, errors in IOL calculations, unexpected amounts of surgically induced astigmatism and the influence of posterior corneal astigmatism. In addition, we will evaluate the use of high toric IOLs in complicated cases. Participants will gain a better understanding on main issues regarding the use of multifocal IOLs in cataract surgery and prebyopic lens exchange. This will be done based on clinical cases of dissatisfied patients. Finally, treatment strategies on managing suboptimal outcomes following premium IOLs will be discussed.

Docenten: R.M.M.A. Nuijts, N.J.C. Bauer, O. Findl, F. Kerkhoff, R. Lapid, N. Reus, N. Visser

 

BBC: DBC/DOT en subsistutie en taakherschikking

09.30 – 10.30 uur, zaal 0.1

Er is een aantal aanpassingen in DBC/DOT 2017 waaronder add-on dure geneesmiddelen die we benoemen en we laten u zien wat er in de pen zit voor de toekomst. Daarnaast gaan we het hebben over substitutie van de tweede naar de eerste lijn en taakherschikking binnen de tweede lijn, dit alles in een interactieve setting.

 

Interactieve cursus casuïstiek in de neuro-ophthalmologie

10.15 - 11.15 uur, zaal 0.8

Aan de hand van een aantal casus wordt een deel van de neuro-ophthalmologie op een interactieve wijze behandeld. De cursus eindigt met een quiz over de voorafgaande theorie.

Docenten: I.C. Notting, M. Wefers Bettink-Remeijer

 

Herpes Complex

11.00 – 12.00 uur, zaal 0.1

Deze cursus geeft een leidraad voor de behandeling van patiënten die door de standaard behandeling van een herpes keratitis heen breken. Effect van voorheen gebruikte steroïden en de work-up van een stromale keratitis eci komen aan bod. De achtergrond en behandeling van aciclovir resistente herpes keratitis wordt uitgewerkt. Aan het begin en einde van de cursus worden problemen belicht waar je in de praktijk tegen aanloopt d.m.v. een interactieve quiz.

Docenten: L. Remeijer

 

Revalidatie bij hemianopsie

11.15 – 12.15 uur, zaal 0.9

Homonieme hemianopsie is een vaak blijvend gevolg van hersenletsel. Hoe kan uw patiënt hiermee leren omgaan? In deze workshop krijgt u meer inzicht in oorzaken, de behandelopties en gevolgen van hemianopsie in de praktijk. We bespreken de verchillende revalidatiemogelijkheden en de resultaten van trainingen tot nu toe. Hierbij ligt de nadruk op compensatie voor de gezichtsvelduitval, vooral door het aanpassen van het kijkgedrag. Vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek weten we dat voor verschillende activiteiten (zoals lezen, zoeken, mobiliteit) verschillende kijkstrategieën znvol zijn. Deze verschillende strategieën komen aan bod. In het bijzonder gaan we in op de kijktraining ten behoeve van compensatie in mobiliteitssituaties. Voor deze kijktraining zijn recent de effecten wetenschappelijk aangetoond. In deze cursus laten we u zien welke mogelijkheden en kansen de revalidatie voor patiënten met hemianopsie biedt. Dit laten we u zelf ervaren door in verschillende situaties gezichtsvelduitval te simuleren m.b.v. eye tracking technieken met m.b.v. een virtual reality bril.

Docenten: A.C.L. Vrijling, C. Stellingwerf, G.A. de Haan, W. van Damme, J.H.C. Heutink, B. Gestefeld, A. Grillini, F.W. Cornelissen

 

Update AIOS: wat je nu moet weten over DBC/DOT, integrale bekostiging, MSB en goodwill als je straks als oogarts aan de slag gaat.

14.30 - 15.30 uur, zaal 0.1


Eerst wordt de financiering van de oogheelkundige zorg uitgelegd. De systematiek achter de DBC/DOT zal worden toegelicht evenals de basisregels die gevolgd moeten worden tijdens de registratie ervan. Vervolgens zal informatie worden gegeven over de huidige financiering van medisch specialisten zoals die sinds 1 januari 2015 geregeld is, de íntegrale bekostiging. En hoe binnen deze systenmatiek de DBC/DOT zich vertaalt naar een salaris van de oogarts. Ook zal worden ingegaan op goodwill en MSB’s.

Docenten:
BBC en FMS

 

Myopie en LMD

15.15 - 16.15 uur, zaal 0.8

Nieuwe klinische inzichten kunnen de progressie van ernstige myopie verminderen. Een overzicht over de klinische achtergrond en het klinisch behandelprotocol zullen besproken worden. Een korte samenvatting van de therapeutische strategieën en de behandeling van ‘natte’LMD en nieuwe inzichten over droge macula degeneratie (b.v. zin van genetische testen) zullen onder andere aan de orde komen.

Docenten:
C.C.W. Klaver, C. Hoyng

 

Het gebruik van OCT bij glaucoom

15.15 – 17.15 uur, zaal 0.9

De OCT is niet meer weg te denken uit de moderne oogheelkundige praktijk. Het gebruik ervan voor glaucoomdetectie en follow-up neemt ook toe. In deze cursus leert de cursist veel voorkomende artefacten te herkennen en de kwaliteit van de opnames te beoordelen. Ook zal aan de hand van vele voorbeelden geleerd worden waar men voor een juiste interpretatie van de scans op moet letten.

Docent: H.G. Lemij

 

Basis corneatopografie

15.45 - 16.45 uur, zaal 0.1

Keratoconus is een belangrijke contra-indicatie voor refractieve laser behandeling maar ook voor torische en multifocale kunstlens implantatie. Daarmee is zorgvuldige interpretatie van cornea topografie relevant voor veel oogartsen. Er zijn verschillende corneatopografen op de markt, deze cursus is toegespitst op de Pentacam. De cursus bestaat uit een deel theorie en achtergronden, een deel patroonherkenning specifiek gericht op keratoconus met veel voorbeelden en eindigt met een interactieve quiz waarbij allerlei cornea aandoeningen aan de orde komen. Aan het eind van de cursus is de cursist in staat een Pentacam scan systematisch te beoordelen. De bedoeling is dat inzicht wordt overgebracht, geen trucjes of regeltjes die je snel weer vergeet.

Docenten: R. Stoutenbeek, R.H.J. Wijdh

 

Erfelijke retinale dystrofieën en serosa

16.15 - 17.15 uur, zaal 0.8

In deze cursus zal de nadruk liggen op de differentiaal diagnose van erfelijke netvliesaandoeningen en serosa met vaker voorkomende netvliesafwijkingen. Tevens worden nieuwe therapeutische en wetenschappelijke ontwikkelingen behandeld.

Docenten: C.J.F. Boon , S. Yzer

 

Phacoemulsificatie bij uitdagende gevallen

17.00 – 18.00 uur, zaal 0.1

Traumatische cataract is een uitdaging. Timing van de verschillende operatieve stappen met hun risico’s en mogelijke oplossingen zullen aan de hand van video’s besproken worden. Wat wel en wat juist niet te doen bij een scheur in het achterkapsel. Een scheur in het achterkapsel is een gevreesde complicatie van een cataractoperatie. Aan de hand van video’s en illustraties zullen de huidige inzichten in het voorkomen en behandelen van een achterkapselscheur worden gepresenteerd. Phacoemulsificatie met behulp van Chop techniek bij harde lenzen en matuur cataract. Aan de hand van een korte presentatie en video’s worden de verticale en horizontale chop techniek en eveneens de phaco setting en instrumentarium toegelicht.

Docenten: S. Nobacht, N. Reus, C.A. Eggink

 

DME/ DRP en RVO

17.15 – 18.15 uur, zaal 0.8

Deze cursus geeft een praktische handleiding voor diagnostiek en behandeling van proliferatieve diabetische retinopathie, diabetisch maculaoedeem en maculaoedeem bij retinale veneuze occlusies op basis van recente literatuur. Enkele vragen die behandeld worden zijn: Wanneer is laser geïndiceerd? Welk middel heeft de voorkeur? Wanneer moeten we switchen?

Docenten:R.O. Schlingemann, Y. de Jong-Hesse

 

sessie

 

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
 
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag